Vårterminen i rustad strid är igång

Varje söndag mellan 16-18 så tränar vi rustad strid i Solbergas lilla gymnastikhall (Bakom Solbergabadet i Visby). Terminen pågår till 23e april inomhus.

Efter det tar vi paus över valborg för att sedan ha en Terminsavsluting utomhus den 7e maj där vi samlas och grillar lite efter träningen.

Heavy fighting träning

Vintersäsongen börjar och träningen i rustad strid flyttar inomhus. Under resten av hösten tränar Styringheims rustade kämpar i S:t Hans skolans gymnastiksal varje söndag kl 16-18.
Om du vill prova på så kontakta gärna oss innan via Facebook gruppen ”Styringheims Fighters”så tar vi med extra låneutrustning. Deltagande i träning kan ske både med och utan rustning.