Utmärkelser

För att visa uppskattning och belöna folk i vår förening delar vi ut utmärkelser. Utmärkelser delas ut av sittande kronor under hov, och varje Baroni/Furstendöme/Kungarike har sina egna utmärkelser. Det finns även utmärkelser som är gemensamma för hela SCA.

För att kronorna skall veta vilka som förtjänar utmärkelse, behöver de få in rekommendationer. Vem som helst kan (och uppmuntras till att) rekommendera för utmärkelser. Detta kan göras på http://op.drachenwald.sca.org/recommend eller via mail direkt till sittande kronor.

Vem som har vilken utmärkelse finns sammanställt i Drachenwalds Order of Precedence (OP). http://op.drachenwald.sca.org/.

Styringheims utmärkelser

Baronparet av Styringheim delar ut följande utmärkelser:

Havdes följe: Ges till tidigare Baroner och Baronessor av Styringheim.

Torspeisku: Delas ut till kvinnlig Styring, för spridande av kunskap om Styringheim, tjänst eller allmän ”Styringskhet”.
Bysen: Delas ut till manlig Styring, för spridande av kunskap om Styringheim, tjänst eller allmän ”Styringskhet”.
Di sma undar Jårdi: Delas ut till en grupp Styringar, för spridande av kunskap om Styringheim, tjänst eller allmän ”Styringskhet”.

Galt: Delas ut för kämpalek eller annan fysisk aktivitet
Orm: Delas ut för tjänst, tidsenlighet eller höviskhet
Örn: Delas ut för konst och vetenskap, hantverk eller undervisning

Tjelvars eld: Delas ut till en eller flera styringar som är nya i föreningen, som givit nytt ljus under det senaste året

Styråran: Delas ut till en (möjligen fler) icke-styring som visat sig styringsk och/eller gärna och ofta besöker Styringheim.

Övriga utmärkelser

För övriga utmärkelser så har baroniet Gotvik gjort en utmärkt sammanställning av de utmärkelser som normalt förekommer inom Nordmark.