Baronpar & Ämbetsmän

I vår förening har vi ett antal titlar och ämbeten som har med den värld vi vill gestalta att göra. Till skillnad från vår styrelse som sköter den moderna föreningens förehavanden så har ämbetsmän och baronpar i större utsträckning med verksamheten att göra. De ansvarar för olika områden och samverkar med andra som har samma ämbeten i Nordmark och Drachenwald.

Sedan har vi ett baronpar som styr och ställer över sitt baroni. Vilket dock inte är samma sak som föreningen Styringheim. Det är krångligt det där, men klarnar efter en stund.

Baron Ale (Ralf Lagerström)
baron@styringheim.se

Baronessan Wendela (Ylva Lagerström)
baronessa@styringheim.se


Kastellan: Vakant
kastellan@styringheim.se
Ansvarig för nya medlemmar och för att ge hjälp och information till personer som är intresserade av att gå med i föreningen och delta på evenemang.

Bågskyttekapten: Ale Snepil (Ralf Lagerström)
bagskytte@styringheim.se
Ansvarar för bågskytte inom föreningen.

Drots: Etla fra Aos (Emma Holmqvist)
drots@styringheim.se
Drotsen har yttersta ansvaret för de praktiska göromålen i baroniet.

Fäktmarsk: Vakant
faktmarsk@styringheim.se 
Ansvarar för fäktning inom föreningen.

Fältskär: Vakant
faltskar@styringheim.se
Ansvarig för säkerhet och första hjälpen på evenemang och vid kämpalek

Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren)
hemsnidare@styringheim.se
Ansvarig för hemsidan

Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson)
historiker@styringheim.se
Ansvarig för Styringheims arkiv

Djurmarsk:Elise M’Gillione (Lisa Nordling)
hastmarsk@styringheim.se
Ansvarig för djuraktiviteter i Styringheim

Härold: Gríma (Isabelle Wårfors)
harold@styringheim.se
Hjälper medlemmarna med att välja namn och vapen till sin persona

Krönikör: Gríma (Isabelle Wårfors)
kronikor@styringheim.se
Ansvarig för utgivningen av Styringheims tidning Hwitastjerna

Marsk: Fenja Benbryte (Malin Sjöstedt)
marsk@styringheim.se
Säkerhetsansvarig för kämpalek

Präntare: Urd Fra Hullo (Ulrika Brorson)
prantare@styringheim.se
Ansvarig för skriptoriet som förser baronpar och andra med vackra dokument

Skattmästare: Morten kanik (Martin Eriksson)
skattmastare@styringheim.se
Ansvarig för baroniets finanser

Skråhållare / MoAS: Vakant
skrahallare@styringheim.se
Samordnar hantverk och efterforskningsaktiviteter. Kallas ofta Minister of Arts and Sciences, förkortat MoAS

Tornejklerk: Vakant
tornejklerk@styringheim.se
Ansvarig för listämbetet, d.v.s. sekretariatet under kämpalekstävlingar