Baronpar & Ämbetsmän

I vår förening har vi ett antal titlar och ämbeten som har med den värld vi vill gestalta att göra. Till skillnad från vår styrelse som sköter den moderna föreningens förehavanden så har ämbetsmän och baronpar i större utsträckning med verksamheten att göra. De ansvarar för olika områden och samverkar med andra som har samma ämbeten i Nordmark och Drachenwald.

Sedan har vi ett baronpar som styr och ställer över sitt baroni. Vilket dock inte är samma sak som föreningen Styringheim. Det är krångligt det där, men klarnar efter en stund.

Baron Cormac (Roger Heinänen)
baron@styringheim.se

Baronessan Yrla (Veronica Jungver)
baronessa@styringheim.se


Kastellan: Renike Tucher (Anna Malmborg)
kastellan@styringheim.se
Ansvarig för nya medlemmar och för att ge hjälp och information till personer som är intresserade av att gå med i föreningen och delta på evenemang.

Bågskyttekapten: Ale Snepil (Ralf Lagerström)
bagskytte@styringheim.se
Ansvarar för bågskytte inom föreningen.

Drots: Unna Gunnarsdotter (Anna Cramèr)
drots@styringheim.se
Drotsen har yttersta ansvaret för de praktiska göromålen i baroniet.

Fäktmarsk: Vakant
faktmarsk@styringheim.se 
Ansvarar för fäktning inom föreningen.

Fältskär: Vakant
faltskar@styringheim.se
Ansvarig för säkerhet och första hjälpen på evenemang och vid kämpalek

Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren)
hemsnidare@styringheim.se
Ansvarig för hemsidan

Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson)
historiker@styringheim.se
Ansvarig för Styringheims arkiv

Djurmarsk:Elise M’Gillione (Lisa Norling)
hastmarsk@styringheim.se
Ansvarig för djuraktiviteter i Styringheim

Härold: Gríma (Isabelle Wårfors)
harold@styringheim.se
Hjälper medlemmarna med att välja namn och vapen till sin persona

Krönikör: Gríma (Isabelle Wårfors)
kronikor@styringheim.se
Ansvarig för utgivningen av Styringheims tidning Hwitastjerna

Marsk: Maximiliaen Alexandre De Wildt (Kristoffer Metsälä)
marsk@styringheim.se
Säkerhetsansvarig för kämpalek

Präntare: Lunetta Scharnweber (Malin Leo)
prantare@styringheim.se
Ansvarig för skriptoriet som förser baronpar och andra med vackra dokument

Skattmästare: Ale Snepil (Ralf Lagerström)
skattmastare@styringheim.se
Ansvarig för baroniets finanser

Skråhållare / MoAS: Renike Tucher (Anna Malmborg)
skrahallare@styringheim.se
Samordnar hantverk och efterforskningsaktiviteter. Kallas ofta Minister of Arts and Sciences, förkortat MoAS

Tornejklerk: Vakant
tornejklerk@styringheim.se
Ansvarig för listämbetet, d.v.s. sekretariatet under kämpalekstävlingar