Styrelsen

Kontakta nyfiken@styringheim.se ifall du inte vet vem du ska kontakta, så hjälper hon dig vidare till rätt person.

Vill du kontakta styrelsen rekommenderar vi att använda adressen styrelsen@styringheim.se


Ordförande 
Anna Cramer drots@styringheim.se

Vice ordförande
Oscar Hedin

Kassör
Ralf Lagerström  skattmastare@styringheim.se

Sekreterare
Olof Berg

Materialansvarig
Daniel Hallgren

Ledamöter
Isabelle Persson M
Kristoffer Metsälä 

Suppleanter
Lisa Norling
Ylva Lagerström


Revisor
John Friederich

Revisorssuppleant
Alex Lithander


Valberedning
Anna Malmborg
Johan Klint, Sammankallande