Styrelsen

Kontakta nyfiken@styringheim.se ifall du inte vet vem du ska kontakta, så hjälper hon dig vidare till rätt person.

Vill du kontakta styrelsen rekommenderar vi att använda adressen styrelsen@styringheim.se


Ordförande 
Emma Holmqvist drots@styringheim.se

Vice ordförande
Sebastian Gamero

Kassör
Martin Eriksson  skattmastare@styringheim.se

Sekreterare
Malin Sjöstedt

Materialansvarig
Daniel Hallgren

Ledamöter
Roger Heinanen 
Ralf Hoas

Suppleanter
Oscar Hedin
Ylva Virgin


Revisor
Björn Sundberg

Revisorsuppleant
John Friedrich


Valberedning
Madeleine Mackay
Sean Mackay