Resurser

Styringheims medlemmar har blandade resurser och förmåner till sitt förfogande. Här följer en sammanställning av de viktigaste.

Lokalen i Tallunden

Styringheim har en lokal till förfogande som ligger en liten bit utanför Söderport, i parken Tallunden. Här finns möjlighet till möten, rustningsbygge och annat högljutt hantverk och andra platskrävande utomhusaktiviteter såsom bågskytte, kämpaträning, fäktning m.m.

Detta är basen för våra kämpaträningar.

Lokalen är utrustad med en primitiv verkstad, så man kan laga rustningarna som kan användas av medlemmarna. Material såsom plåt, läder eller liknande finns ofta att köpa av föreningen.

Tält och inventarier

Styringheim har ett flertal tält, samt annat material, som tillhör medlemmarna. Alla medlemmar har rätt att låna dessa när som helst, under förutsättning att ingen föreningsgemensam aktivitet behöver dem (exempelvis tältlägret under Medeltidsveckan) då alla gemensamma aktiviteter alltid har företräde, samt att medlemmen ser till att det utlånade inte kommer till skada.

Föreningen har följande tält:

  • Draken: Triple Turret Tudor från Past Tents. Höjd: 13′, diameter rundel: 16′, bredd: 60′.
  • Kraken: Tudor pavillion från past Tents. Storlek: ca 4,2 x 9,6 meter (två rundlar samt mittsektion).
  • Sessan: Single Turret Tudor från Past Tents: ca 4,2m i diameter.
  • Vikingatält: Dessa kommer att byta skepnad under 2019, och lånas inte ut fram tills dess.

Tälten (undantaget stommarna till vikingatälten) finns i ett varmförråd i Visby. Kontakta Styrelsen för mer information.

Utöver detta har föreningen ett antal bord och bänkar för utlåning. med undantag för några få som förvaras i varmförrådet i Visby, ligger dessa i ett kallföråd några mil från visby.

Hwitastierna

Hwitastjerna är Styringheims egen tidning och officiella nyhetsbrev.

I den kan du läsa om saker som hänt och skall hända i föreningen, viktiga meddelanden från styrelse och ämbetsmän, intressanta artiklar, reseberättelser och så vidare. Hwitastjerna utkommer varannan månad med start i februari. Samtliga medlemmar av Styringheim får tidningen tillsänt sig via angiven e-post. Hur du blir medlem finner du i menyn under rubriken ”Medlemskap”.

Krönikören tar tacksamt emot bidrag av alla slag, artiklar om något du byggt, sytt eller tappat, tips om bra böcker eller filmer, teckningar, mutor etc. Detta skickas med e-post till kronikor@styringheim.se 

Grafiskt material

Denna sida samlar grafiskt material och information/regler för hur detta kan/får användas. Du hittar mer information här.