Grafiskt material

Denna sida samlar grafiskt material och information/regler för hur detta kan/får användas.

Logga

Styringheims logo är vit på svart bakgrund. Om någon annan bakgrund måste användas (exempelvis skrifter på vitt papper) är det tillåtet att använda en svart logo om det ger bättre kontrast än en vit. Andra färger är inte tillåtna. 

VariantVitSvart

Endast snurra
SVG (8 KB)
PNG, svart bg (44 KB)
PNG, transp bg (22 KB)

SVG (8 KB)
PNG, vit bg (44 KB)
PNG, transp bg (47 KB)

Endast text
SVG (9 KB)
PNG, svart bg (44 KB)
PNG, transp bg (12 KB)
SVG (9 KB)
PNG, vit bg (42 KB)
PNG, transp bg (42 KB)

Snurra m. text till höger
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (46 KB)
PNG, transp bg (15 KB)
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (46 KB)
PNG, transp bg (46 KB)

Snurra m. text under
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (51 KB)
PNG, transp bg (17 KB)
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (50 KB)
PNG, transp bg (52 KB)


Snurra m. rund text över

SVG (16 KB)
PNG, svart bg (82 KB)
PNG, transp bg (25 KB)
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (82 KB)
PNG, transp bg (83 KB)

Snurra m. rund text under
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (82 KB)
PNG, transp bg (25 KB)
SVG (16 KB)
PNG, svart bg (81 KB)
PNG, transp bg (82 KB)

Baroniet styringheim

Snurran finns även i en variant med lagerkrans. Denna representerar Baroniet Styringheim, och får endast användas i officiellt material från föreningen, samt av baron/baronessa av Styringheim. Enskilda medlemmar får ej använda lagerkransen.

Den heraldiska blasoneringen är: Sable, a triskelion of dragon’s heads within a laurel wreath argent

VariantVitSvart

Snurra m. lagerkrans
SVG (17 KB)
PNG, transp bg (29 KB)
SVG (16 KB)
PNG, transp bg (25 KB)