Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 kommer att hållas lördagen den 20 mars klockan 14 på Zoom. Länk publiceras på facebookgruppen SAM (Styringheims Aktiva Medlemmar) och som epost-utskick ur medlemssystemet.

Årsmöteshandlingarna är upplagda den 18 februari.