Hjälpsidor

Här hittar du sådant som kan vara bra att veta för olika roller. Fyll gärna på med information för andra roller som du vet något om.

  • Autokrat (d vs huvudansvarig för ett evenemang)
  • Matokrat (d vs matansvarig vid ett evenemang)
  • Drots / ordförande