Medlemskap i Styringheim och SCA

Från och med 2017 har Styringheim endast enskilt medlemskap. Familjeavgiften avskaffades genom beslut av Årsmötet 2016. Årsavgiften betals senast under januari månad.

Årsavgiften för året 2019 är:

 • vuxen 200 kronor,
 • ungdom 13-18 år 50 kronor,
 • barn 0-12 år 0 kronor.

Betala till postgirokontonr 39 81 32-1, Styringheim,
eller till Styringheims Swish-konto 123-147 44 44.
Ange på talongen (i meddelandefältet) vem/vilka som avgiften avser (obs mundana namn)

Detta ingår för varje medlem:

 • Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
 • Prenumeration ingår på de digitala tidningarna:
  • Styringheims tidning Hwitastjerna 
  • Nordmarks tidning Silversparren
  • Drachenwalds tidning Dragon´s Tale

Baroniet, furstendömet och kungadömet har varsin tidning som ges ut regelbundet under året. Tidningarna innehåller både artiklar, information om kommande evenemang och adresslistor till den kända världens kontaktpersoner.

Hur du blir medlem:

 1. Har du tidigare registrerat dig på Nordmars census, hoppa till punkt 5.
 2. Gå in på www.nordmark.org/census
 3. Välj Styringheim i listan i steg 2
 4. Fyll i dina namnuppgifter, adress, telefon, e-postadress, fördelsetid m.m. samt typen enskilt medlemskap.
 5. Betala till postgirokontonr 39 81 32-1, Styringheim, eller till Styringheims Swish-konto 123-147 44 44. Ange på talongen vem/vilka som avgiften avser (obs mundana namn)
 6. När pengarna kommit in till Styringheim aktiverar kassören ditt medlemskap och medlemskortet kommer att skickas hem till dig per post.
 7. Kontakta vår Kastellan på kastellan@styringheim.se. Det är Kastellanens uppgift är att bistå dig som är ny i föreningen och kan ge dig tips och idéer om var du kan få information om allt från sömnad till rustningsbygge. Frågor om medlemskapet skickar du till kassor@styringheim.se

Redan medlem

Du behöver INTE gå in i Census för att aktivera ditt medlemskap i samband med att du betalar årsavgiften. Den tjänsten gör nämligen kassören. Det räcker att du bara betalar, så ordnar kassören aktiveringen!

Du behöver bara gå in i Census om du ska ändra postadress, telefon nummer etc. Kassören hjälper väldigt gärna till när det gäller medlemskap och medlemsregister, om du hör av dig till kassor@styringheim.se


Styringheim = Gotland
Nordmark = Sverige

Drachenwald = Europa + Sydafrika