Baronessans Vår Pil

Bågskyttetävling 29/5

Tävlingsform : Portmouth

Samling 10.00 för igenom gång av pil och båge.

Medtag Picknickkorg

Periodisk klädsel

Follingbo Spittlings 531

Anmälan till Baronessan Wendela af Ekese baronessan@styringheim.se

Tränings möjligheter 8/5 13/5 22/5