Årsmötet uppskjutet!

Pga rådande omständigheter har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till den 25/4-2020. Mötet den 28/3 är alltså inställt.

Kvarstår samma läge i slutet av april kommer mötet att hållas via konferensplattformen zoom. Instruktioner om hur man deltar i ett sådant onlinemöte kommer att publiceras minst en vecka före det nya mötesdatumet.


//Styringheims Styrelse