Årsmöte 2020

Styringheims årsmöte år 2020 hålls den 28/3 kl 14. Plats är preliminärt bokat på Orionskolan. Handlingar och mer information publiceras på hemsidan några veckor innan mötet.