Valberedningens förslag 2024

Valberedningens förslag är enligt följande:
Ordförande – vakant
Ralf Lagerström kassör
Olof Berg ledamot
Kristoffer Metsälä ledamot

Omval: Isabelle MacKenzie omval 2 år
Daniel hmHallgren omval 2 år
Annelie Öhman fyllnadsval efter Oskar Hedin 1 år

Suppleanter: Nyval Sigrid Tunberg 1 år
Nyval Geson Rethnow 1 år