Styringvisa

Inför resan till Nærkier och Nordmarks ting Anno Styringheimsis IX var det stora förändringar på gång. Därför ansåg Styringheims musikgille att det var på sin plats att skriva en sång till om hur bra vi är. Melodin är ”Tack för supen”.

Styringheim är vårat hem
Störst och bäst i världen
Vi är fler än hundrafem
Trångt det är runt härden
Men den plats som vi har kvar
Delar vi i alla da”r
Med en Gefla-vän
Med en Frostheim-vän
Ja, med folk från alla riken
Och aldrig nå”n blir sviken

Vi har hav åt alla håll
Långt till fasta landet
Här fanns bara gamla troll
Innan Tjelvar fann det
Men hans ätt dör aldrig ut
Än vi kallar sälen kut
Får är lamm, lamm, lamm
Bak är fram, fram, fram
Och vi minns förfäders seder
Och håller på vår heder

Styringheim är fullt av skog
Sten och långa stränder
Solen skiner mer än nog
Vinden hastigt vänder
Sundre ligger söderut
Just där som vår ö tar slut
Våran gräns i norr
Gotska Sandön torr
Och så Västergarn i väster
Och Östergarn i öster

Helst av allt vi spelar pärk
Bollen slås med kroppen
Fastlänningarna får värk
Om bollen träffar – – – huvet
Men det hörs att vi har skoj
När vi ropar hoj hoj hoj
Snarve hugg, hugg, hugg
Svettig lugg, lugg, lugg
Det är blod och kas i baken
Har aldrig hört på maken

Vi kan också störta stång
Dra hank och kasta varpa
Vinner gör vi varje gång
En styrings kast är skarpa
Vem som än har kämpat bäst
Efteråt så vankas fest
Till ett helstekt lamm
Kommer drickan fram
Och vi festar hela natten
Ja, intill sista slatten

Vi har våran ringmur kvar
Når runt hela staden
Den har stått i många dar
Ingen kan inta den
Både män och kvinnor slåss
Under vår Storstyringboss
Slår på den, den, den
Som är dum, dum, dum
Slår på den som är dum mot alla 
Och tycker dom är balla

Alla kommer hit med tält
För att glömma sorgen
På vårt fina Rabbisfält
Bredvid Trojaborgen
Varje vecka trettitvå
Våra portar vi uppslå
För envar som vill
Bara höra till
Spela pärk och laga tälten
Och slåss mot vita bälten

Det är svårt att komma hit
Det kan dom intyga
Dom som kommer hit med flit
Båtar kan va” dryga
Ingen styring räds en färd
När det bjuds på fest med flärd
Vi trivs allra bäst 
På en högljudd fest
Våran sång är våran gåva
Och ingen skall få sova