Styringheim -98

Skriven av Sorkar & Strängar. Melodin är extremt intressant, då den utnyttjar samtliga toner som finns utom den annars så vanliga C. Keep it up, boys.

En gång vart år får Visby stad
Sin forna glans tillbaka
Då kommer spelmän, fem i rad
Ty kaka söker maka

Vi har rest hit, det är ju klart
Till sol och vackert väder
Och ryktet hörs omedelbart
Att Skafte har fått fjäder

Vid styringlägrets rara härd 
Går älskande i dansen
Och Hawas Arna drar sitt svärd
Men Ale, han har lansen

Bland lägereldar står en man
Och håller sig i hatten
Skall ingen ta den undrar han
Förvirrad mitt i natten

Med huvet i en stor kastrull
Går junker Oluf Haate
Med händer bundna, munnen full
Av gaffa, stackars sate

Vår sommartid blir allra bäst
Då tillvaron förgyllas
Av denna årets längsta fest
Då gångna tider hyllas

Det händer att man frågar oss 
Om vi är seriösa
Vi kan ej dra ett svärd och slåss
Blott tid och pengar slösa

Men vad har allt som ni har gjort
Med medeltid att skaffa?
Ni har försvarat Norderport
Med rottingsvärd och gaffa