Storstyringkampen XXIX

Storstyringkamp med distans!

Som traditionen bjuder träffas Styringheim i september för att genom ärlig kamp i bland annat gutniska lekar och kämpalek utse vårt nya Storstyringpar. Med tanke på det rådande läget kommer vi inte att bjuda in hela Nordmark och Drachenwald, utan vi håller det som en mindre träff och med lite andra förhållningsregler, se nedan.

Plats: Lojsta slott, Lojsta socken

Tid: Lördag 12 september 2020 kl 12-18


Preliminärt schema:
12.00 Samling, regler, presentationer
12.30 Kampen börjar
14.00 Paus för fika (medhavd)
14.30 Kampen fortsätter
16.00 Paus för poängräkning och ev bad
16.30 Hov (medhavd förtäring om så önskas)
18.00 Evenemanget avslutas

Eftersom ingen mat kommer serveras så behöver man inte betala något. Däremot måste man anmäla sig så att vi inte blir fler än 50 personer (det har vi nog aldrig varit på en Storstyringkamp, men för säkerhets skull). Anmälan till baron@styringheim.se.

För att ställa upp i kampen skall man vara två personer, fyllda 18 år senast på dagen för kampen, vara medlemmar i Styringheim och ha för avsikt att vara bofast i Styringheim tom december 2021. Traditionellt består Storstyringparet av en man och en kvinna, men alla varianter är tillåtna att anmäla sig (utom Jorulf och Cormac tillsammans), sittande Storstyringpar har rätt att godkänna eller neka deltagare i kampen. Anmälan till kampen sker samtidigt som anmälan till evenemanget.

Kampen består av minst fem grenar, exakt vilka bestämmer det enväldiga Storstyringparet. I år kommer vi följa riktlinjerna om distansering och hoppar därmed över grenar med närkontakt som exempelvis rövkrok och dra hank.

OBS! I enighet med gällande förbud är detta givetvis ett OLIVFRITT evenemang! Alltså fritt från oliver. Inga oliver är tillåtna.

Medlemmar i Havdes följe påminns härmed om att medföra skatt till Baronparet.

Denna text kommer uppdateras när jag kommer på eller blir påmind om vad jag glömt. /Skafte