Päronkriget IX

En hyllningsvisa till segraren i det nionde päronkriget Anno Styringheimsis XIV. Skriven av de tappra som stannade kvar längst på festen. Melodi: Tula hem…

Uti Styringheim en dag
Höll vi Päronkriget
Det blev många hårda slag
Få var kvar i livet
Regnet öste alltjämt ned
Men trots det de alla stred
Tappra kämpar i rader

Än en gång en styringstrid
Ty de päron vörda
Gräset gav rätt mycket glid
Vem skall segrar skörda?
Oluf stred som tapper sven
Skall Karl segern taga hem?
Vem skall vinna den äran?

Karl och Oluf slogs så på
Många duster hårda
Ynnesten som segrarn få
Att så päron vårda
Oluf är en starker man
Och fick visa vad han kan
Står som vakt nu vid skörden