Nidesveisu

Att skriva om texten till ”Vardesveisu” var en given utmaning för musikgillet. Som så mycket annat gjordes det hos Arna på Slottet, inför resan till Baroniet Nordmarks femårskalas. Eventuella likheter med levande personer är avsiktliga.

Var gang soli gar ör sjöen
Me en nöiar dag
Liggar Harald kvar u sivar
I sin sovsäck haile dan.
Han vait int vart han har kum fran
U int vart han ska hän
Vi far sla han uti rövi 
U sen i rustningen

Det är delar sum ska böites
Det är remmar sum ska dras
Det är rotting sum skall bröites
Det är smällar sum ska tas
Blodet rinnar såsum dricku
Ginum brynjens alle hål
U di siktar ettar styringar
Men träffar int sitt mål

U på festn börja” hovet
Atar um igen
Alle mänskar skall ha skrållar
Både fiende u vän
Hartmann star där u bigrundar
Hovet det är långt
U Baronen han är åidn
Hosan sitter lite trångt

Sumli Sparris växar hauge
Men sum Alric liggar lagt
Sumli mänskar tänkar tokut 
Men sum Krake blir plakat
Det är Moira sum är mattar
U Gilberten han är slak
Morgan jagar ettar slattar
Autokraten är ett vrak

U så ljausnar det i austar
Atar um igen
U vi styringar vi vändar
Haim till fostarön igen
Vi vait int vart vi har kum fran
Men vart vi skall hän
Vi är gilde, vi jär stolte
För vi bor på STYRINGHEIM!