Månadsturneringen

Regler:

Turneringen är i grund och botten en köttkvarn (herre på täppan) där vinnaren står kvar med sina eventuella skador. Vid dubbeldöd förlorar bägge varsit liv och två nya kämpar tar plats. Ordningen i kön är omvänd rangordning, alltså lägst i rang kliver in först.

Kämparna har 6 liv men justering i antal liv enligt följande:

Galt: -1

Vita portens väktare: -1

Silver guard: -1

Ordo Alae: -1

Riddare: -1

viscount/viscountess: -1

count/countess: -1

duke/duchess: -1

Regerande krona (kung, furstinna etc): +1 (ja ett extra, nåt ska de få för sitt arbete)

Avdraget kan aldrig leda till negativt antal liv, alltså som mest fem minus, det vill säga 1 liv 

Respektive vinnare får ett extra liv som denne ska skänka till någon annan deltagare i turneringen inför nästa turnering. Notera att detta liv bara är temporärt och för just nästa turnering, sedan är det förbrukat. Orsaken till att vinnaren ger en annan kämpe extralivet bör förklaras och bygga på något denne gjort under turneringen. 

Resultat

2024-06-09

Deltagare :
Jacob 6 liv
Geiri 4 liv
John 3 liv
Morales 2 liv
Gäddvard 5 liv

Matcher (X = vinst)

Jacob – Geiri (X)
Geiri – John (X)
John – Morales (X)
(X) Morales – Gäddvard
(X) Morales – Jacob
(X) Morales – Geiri
Morales – John (X)
(X) John – Gäddvard
John – Jacob (X)
Jacob – Geiri (X)
Geiri – Morales (X)
(X) Morales – Gäddvard
(X) Morales – John
(X) Morales – Jacob
(X) Morales – Geiri
Morales – Gäddvard (X)
Gäddvard – Jacob (X)
(X) Jacob – Gäddvard

Vinnare Jacob!!