Kvinnor med svärd

Av Skafte och Skote
-till Alma, Arna, Telse och alla andra

Bland kvinnor jag träffat och flickor jag mött
Finns vissa som mer än mig endast förstrött
Som inte blott litar till ord och till flärd
Jag talar om de som är kvinnor med svärd

Sköldmö, valkyria och amason
Har stundom betraktats av vissa med hån
Jag tycker ändå hon är långt mera värd
För hon är ju ändå en kvinna med svärd

Min fru hon får ej vara bräcklig och svag
Jag kräver ej maten på bordet, nej jag
Kan vänta därhemma tills hem till vår härd
Det kommer från kriget en kvinna med svärd

När äntligt hon kommer till mig från sin strid
För att mig skänka en del av sin tid
Då visar jag henne allt det jag är lärd
För min fantastiska kvinna med svärd

I hemmet jag städar och sköter vår tvätt
Jag ordnar med allt så att det blir helt rätt
Gör allt för min kämpe, för det är hon värd
För hon är ju faktiskt en kvinna med svärd

Att jag är en toffel ni nu börjar tro
Men låt nu med ens denna tanke bero
Jag dräper och dricker och håller mig närd
För att behaga min kvinna med svärd.