Årsmöte 2015

Datum: lördag 21 Mars

Plats: Arbetarrörelsens hus (ABF), sal ”Lodet”.
Tid: kl 12.00

Möteshandlingarna publiceras här nedanför. 

Alla är välkomna till årsmötet, men det är endast de som har erlagt medlemsavgiften för år 2015 som är röstberättigade.

Varmt välkomna!