Årsmöte 2014

Datum: 23 Mars

Plats: Hammaren i Arbetarrörelsens hus (ABF)
Tid: kl13.00

Möteshandlingarna publiceras här nedanför. Motioner ska skickas in senast slutet av januari.

Styrelsen bjuder på fika. Har du någon särskild allergi som vi behöver ta hänsyn till? Maila styrelsen[at]styringheim[punkt]se

Alla är välkomna till årsmötet, men det är endast de som har erlagt medlemsavgiften för år 2014 som är röstberättigade.

Medlemskap 2014
Enskild medlem- 200 kr
– Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
– Prenumeration ingår på den digitala utgåvan av:
       Styringheims tidning Hwitastjerna 
       
Nordmarks tidning Silversparren
       Drachenwalds tidning Dragon´s Tale

Familj– 300 kr
– Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
– Prenumeration ingår på den digitala utgåvan av:
       Styringheims tidning Hwitastjerna 
       
Nordmarks tidning Silversparren
       Drachenwalds tidning Dragon´s Tale

Om man vill ha Silversparren och Dragons Tale i pappersutgåva tillkommer 350 kr
      Medlemsavgiften blir då: Enskild – 550 kr; Familj – 650 kr

Betala till Plus-giro 39 81 32-1. Ange mundant namn för den/dem som medlemskapet gäller.

Varmt välkomna!