Du är här

Drachenwalds kalendarium

I Drachenwalds kalendarium publiceras alla officiella evenemang i Europa. Det är den bästa källan för att hålla sig uppdaterad på evenemangsfronten.

Drachenwalds kalendarium - http://www.drachenwald.sca.org/calendar/

 


För att ett evenemang skall räknas som officiellt skall datumet registreras med Drachenwalds krönikör via detta formulär, samt publiceras med annons i medlemstidningen Dragons Tale som har en pressläggning på två månader. Sålunda skall ett officiellt evenemang registreras och annonsen skickas till publikation allra senast i mars om det hålls i maj. Det innebär också att alla evenemang inte blir officiella, och därmed inte kommer med i denna lista.