Du är här

Styringheim behöver fler ämbetsmän!

1 inlägg / 0 nya
Agnes
Styringheim behöver fler ämbetsmän!

 

Vi saknar fortfarande 3 ämbetsmannaposter. Är du rätt person för jobbet? Maila då omgående drots@styringheim.se!

Kastellan

Styringheims kastellan är ansvarig för att våra nya medlemmar i föreningen känner sig välkomna och har någon som de kan vända sig till med sina frågar. Som kastellan är du den som fungerar som kontaktperson och du behöver därför kunna lite om föreningen för att ta den här posten. Du behöver dock inte kunna allt, utan du ska fungera som länken som visar de nya vem de ska ta kontakt med eller var de hittar den information de söker. Till din hjälp finns en mängd olika inforamtionslappar som förra kastellanen gjorde samt ett par lådor med utlåningskläder som kastellanen är ansvarig för. Du behöver vara social, tycka om att prata med folk och ha grundkoll på SCA. Vill du göra en insats?

Fältskär

Styringheim Fältskär är ansvarig för att det finns en välutrustad första förbands-låda på eventen, samt att det finns ansvariga fältskärar på plats när det hålls turneringar och krig. För att inneha den här posten måste du vara auktoriserad fältskär enligt SCA-reglerna. 

Tornejklerk

Varje turnering behöver någon som håller i turneringsordning och vem som vann vilken omgång. Detta kallas för listämbete och kan skötas av vem som helst som bara kan räkna 1+1. Tornejklerken i Styringheim är den som är ansvarig för att det finns sådana människor på plats när vi har turneringar. För att ha den här posten behöver du inga särskilda förkunskaper, det du behöver veta kan du få lära dig av marsken och drotsen. 

Med Vänliga Hälsning

Eder Drots Fru Odygd