Du är här

Om föreningen

Föreningen Styringheim existerar för att ge medlemmarna möjligheter att kreativt utöva sin hobby runt de gemensamma intressen som binder oss samman. Vi har en hel del inventarier, lokaler och kontakter. Denna sida skall vara en naturlig plats att hitta info om dessa.


Styringheim är också en vanlig idéell förening, och under denna sida hittar du även information från styrelsen, stadgar, protokoll etc.