Du är här

Rangrulla

Personer som utmärkt sig inom vår förening kan genom utmärkelser bli uppmärksammade och erkända, det är sittande kronor som till sist avgör vem som får en utmärkelse. För att alla bra personer ska bli uppmärksammade behöver Styringheim din hjälp med att skicka in rekommendationer.

Rekommendationer
För en Styringheimsk utmärkelse: skicka en e-duva till baron@styringheim.se & baronessa@styringheim.se
För en Nordmarkisk utmärkelse: http://www.nordmark.org/reko.php
För en Drachenwald utmärkelse: http://op.drachenwald.sca.org/recommendation.html

Utformning
Styringheims rangrulla är utformad på liknande vis som Nordmarks. Den tar upp styringar som har titlar, fått utmärkelser eller intagits i ordnar. Av personuppgiftslagsmässiga orsaker har vi valt att ta bort alla mundana efternamn. Förnamnen finns kvar för att man skall ha större chans att veta vem någon är... Rangordningen är i stora drag enligt nedan: Rangordningen är baserad på Drachenwalds rulla, därför hamnar Styringheims utmärkelser sist... Det är den "högsta" utmärkelsen som avgör var i rullan man hamnar, inte vilka andra man har. Då två eller flera personer har samma utmärkelse (eller en likvärdig) hamnar den som fick den först överst. Om något är fel eller saknas, kontakta vår härold!

 • Styringheims Baron och Baronessa
 • Sittande kronor (kungapar, furstepar)
 • SCA:s kungliga pärskap (hertig/hertiginna, greve/grevinna, vicomte/vicomtessa)
 • SCA:s övriga pärskapsordnar (Pelikan, Laurel, Riddare)
 • Drachenwalds ordnar
 • Utländska "stora" utmärkelser
 • Nordmarks ordnar
 • AoA
 • Drachenwalds utmärkelser
 • Havdes Följe
 • Styringheims utmärkelser

Innebörden av de olika utmärkelser som finns inom Styringheim hittar du här.